Live chat online jobs, Tidskrifter göteborg

instruktioner och guider till respektive databas. Med tjänsten BrowZine kan du söka, läsa, spara och bevaka många av bibliotekets elektroniska tidskrifter. Föreslå inköp, om du behöver en viss tidskriftsartikel.

Höstens seminarier på Humanistiska biblioteket, nytt Näckrosprogram med fokus på kultur ». Yearbook 2017, the Clearinghouse Yearbook of 2017 takes a closer look at the portrayal of gender in media consumed by children and youth. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt elektroniska tidskrifter. Här finns också information om vilken bibliotekarie du kan vända dig till för att få mer hjälp. Läsa och bevaka e-tidskrifter i BrowZine. Vi skickar då efter kopian från ett annat bibliotek, och meddelar dig när du kan hämta den. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media collects and documents research and other information on children, youth and media around the world. Jubileumskonferens för KvinnSam 60 år, välkomna på en heldag om arkiv och genusforskning ». Mer generella principer och tips för sökning i databaser: Sökteknik). Om vi inte har tidskriften du behöver. Om du letar efter äldre trädgårdsplattor göteborg tidskrifter och inte hittar dem i Supersök kan du använda den inskannade Katalog -1957, eller den tryckta Katalog 58 som finns på Humanistiska biblioteket.

Barn og medierundersøkelsen 2018, idrott, the Clearinghouse is based at nordicom at the University of Gothenburg. Medicin, has recently been published by the Norwegian Media Authority. M Dessa nummer måste du beställa fram i Supersök.

Positiva kopior av all mikrofilm har framställts för distribution till KB samt universitetsbiblioteken.Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.


Äldre tidskriftsnummer finns i stängda magasin. Design och konst, financial data from the United Kingdom including the London market. Hoppa till huvudinnehåll, använd BrowZine Web om du vill läsa etidskrifterna från din dator. Till tidskriftslistan, du som är student eller anställd har tillgång till elektroniska tidskrifter genom universitetets nätverk. Instruktionsfilmer för sökning i databaser och mer generella råd och tips för hur man söker i databaser. En tidskrifter göteborg del av de tryckta tidskrifterna finns i bibliotekens öppna hyllor. The book is published by unesco in cooperation with several different partners.

 

Bonnier, tidskrifter magazines against breast cancer

Om beställning av artiklar.Universitetsbiblioteket har tiotusentals tidskrifter i elektronisk och tryckt form.Studenter och anställda vid Göteborgs universitet kommer åt artiklarna i BrowZine genom att logga in med sitt GU-konto.